О ШКОЛИ

Већ деценијама се трудимо да помогнемо свима Вама који из многобројних разлога нисте успели да завршите основну школу на време. Позовите нас и закорачите сигурним корацима у своју нову будућност.

Војводе Миленка бр. 33, Београд

011/2659290, 011/26-44-790

djurosalajsooo@gmail.com

 

О нама

m

ВЕЋ 65 ГОДИНА ТУ ЗА ВАС!!

Успешно завршених полазника0%
Основно образовање одраслих је конципирано и остварује се по моделу функционалног основног образовања одраслих (ФООО) и омогућава доступност и сврсисходност основног образовања популацији одраслих. ФООО је организациона и програмска целина у систему формалног образовања у којој одрасли стичу основно образовање примерено њиховим потребама, могућностима учења и потребама тржишта рада.

Акредитовани

Наша школа је акредитована од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Верификовани

Наша школа је верификована за рад по програму за Функционално основно образовање одраслих (ФООО).

Искусни

Од 1954. године нашу школу је завршило око 20.000 полазника.

Наставно особље

Дођите и упознајте наш колектив који чине најбољи наставници, професори, социјални радници и андрагози из својих области.

ИСТОРИЈА ШКОЛЕ

Почеци рада Школе датирају од 1954. године у оквиру Центра за опште образовање РУ ”Ђуро Салај”, као јединствене радне организације. Прво су започели рад полазници виших разреда, од петог до осмог разреда, а за ниже разреде основне школе било је врло мало интересовања. Рад је организован као редовни курсни облик, с тим што су се после одслушаних предавања из појединих предмета полагали испити. Настава је била организована по плану и програму Југословенског завода за проучавање наставних и просветних питања, а од 1965. године по новом наставном плану и програму за основно образовање одраслих, по коме се два разреда завршавају за једну наставну годину. Полазници школе су са целе територије Београда као и из оних места у Србији где радне организације из Београда имају своје огранке (ГП ”Ратко Митровић” у Чачку, и Јелен Долу, ЖТП у Лапову и др). Настава се, углавном, одвијала по радним организацијама, основним школама, месним заједницама, јер школа није имала своје зграде све до припајања Девете школе за основно образовање 1971. године. Године 1990. Школа за основно образовање одраслих РУ ”Ђуро Салај” се издвојила у РУ ”Ђуро Салај” у самосталну установу и од тада ради као Школа за основно образовање одраслих ”Ђуро Салај”. Овој школи припојене су: -Школа за основно образовање одраслих НУ ”Веселин Маслеша” 1980. године, -Школа за основно образовање одраслих ”Вождовац”, 1991. године, -Школа за основно образовање одраслих НУ ”Владимир Дујић” са Чукарице, 1992. године, -Школа за основно образовање одраслих ДК ”Вук Караџић” са Звездаре 1995. године, тако да данас ова школа ради као матична у улици Војводе Миленка 33, као и на седам градских и приградских општина у граду Београду (Барајево, Лазаревац, Нови Београд, Савски Венац, Сурчин, Раковица и Чукарица).

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Признања Школи и појединцима за допринос у реализацији програма основног образовања одраслих,за стручни и друштвено ангажовани рад су бројна. Школа је добитник награде Градског синдиката „Мајски Цвет“ (два пута), Републичког акционог одбора за основно образовање одраслих „Златно слово“ и многих других признања и захвалница радних организација и друштвено политичких организација.
Многи појединци Школе су такодје добитници ових престижних награда:
-Војислав Ивановиц дир. школе 1963-1976 „Златно слово“, „Вуковим путем“
-Небојша Кутларевић помоћник директора „Златно слово“
-Смиљана Томашевић стручни сарадник „Златно слово“
-Миодраг Милошевић директор школе 1989-2001 „Златно слово“
-Александар Газикаловић наставник „Златно слово“
-Вујинић Оливера наставник „Златно слово“
Многи полазници ове Школе наставили су даље школовање и стекли стручне кфалификације. Њихов успех је и успех свих радника Школе и свако њихово научено слово, завршен разред, упис у средњу школу и касније факултет, било је и „Златно слово“ ове школе.

СПЕЦИФИЧНОСТИ ШКОЛЕ

Школа „Ђуро Салај“ која школује одрасле основце и одрасле је посебна из више разлога. Један број наших полазника је ромског порекла
а познато је да Роми често одустају од школовања, да имају неадекватне услове становања, често су изложенији дискриминацији и предмет су злоупотребе и манипулације.
Организација рада у овој Школи подразумева и изводјење наставе у извојеним одељењима на теренима. То понекад подразумева физички напоран рад, али можемо се похвалити изузетно мотивисаним кадровима који превазилазе овакве и сличне баријере што делује мотивационо и на полазнике
Сваке године више од 30% наших полазника редовно упише неку од трогодишњих односно полаже пријемни за упис у четворогодишње средње школе.

ВРЕДНОСТИ КОЈЕ РАЗВИЈАМО И НЕГУЈЕМО

-С обзиром на структуру популације са којом радимо поштујемо различитост, а пропагирамо толеранцију и равноправност
-Развијање интелектуалних и физичких способности
-Васпитање за хумане и културне односе медју људима без обзира на пол, расу, веру и националност
-Развој и напредовање личности ученика
-Неговање осецања, уочавање веза измедју осећања, потреба, мисли и акција
-Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног решавања сукоба
-Стицање основних сазнања о лепом понашању и развијање свести о неопходности примереног понашања