О ШКОЛИ

Већ деценијама се трудимо да помогнемо свима Вама који из многобројних разлога нисте успели да завршите основну школу на време. Позовите нас и закорачите сигурним корацима у своју нову будућност.

Војводе Миленка бр. 33, Београд

011/2659290, 011/26-44-790

djurosalajsooo@gmail.com

 

Колектив

СПИСАХ ЗАПОСЛЕНИХ

Бр. Презиме и Име Лиценца-Стручни испит
1. Баловић Срђан Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
2. Бечејац Савковић Драгана Благајник Активна лиценца
3. Врањеш Марија Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
4. Вукас Милка Чистачица
5. Стевановић Соња Чистачица
6. Грбовић Гордана Чистачица
7. Грковић Ненад Секретар Активна лиценца
8. Дамјановић Бранка Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
9. Дрпић Тамара Наст. разредне наставе Активна лиценца
10. Ђоковић Мина Наст. разредне наставе Пријављена за  полагање испита за лиценцу
11. Ђујић Бурсаћ Марија Наст. предметне наставе – енглески јез. Активна лиценца
12. Ђукановић Јелена Наст. предметне наставе – географија Пријављена за  полагање испита за лиценцу
13. Ђурђев Јасмина Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
14. Бркић-Којић Здравка Наст. разредне наставе не
15. Зивговић Љубица Наст. предметне наставе – историја Активна лиценца
16. Илић Бранка Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
17. Васић-Јовановић Јелена Наст. предметне наставе – хемија не
18. Јоксимовић Светлана Референт за правне, кадровске и админ. послове
19. Кнежевић Цвијетић Слађана Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
20. Вукобрат Велимир Домар
21. Којић Петар Наст. разредне наставе Пријављен за  полагање испита за лиценцу
22. Дамњанац Миранда Андраг. асистент
23. Копуновић Зора Наст. физике и хемије Активна лиценца
24. Краковић Вучић Наст. физике и хемије Активна лиценца
25. Краковић Марина Чистачица
26. Кртинић Шимуновић Гордана Наст. предметне наставе – дигитал. писменост Активна лиценца
27. Мајић Јелена Помоћник директора, наст. предметне наставе – енглески јез. Активна лиценца
28. Максимовић Јасмина Наст. предметне наставе – енглески јез. Пријављена за  полагање испита за лиценцу
29. Максић Гордана Дипл.економиста за финансијско-рачуновод. послове Активна лиценца
30. Марковић Јелена Наст. разредне наставе Активна лиценца
31. Матић Данијела Наст. разредне наставе Активна лиценца
32. Матовић Вукосава Наст. предметне наставе – биологија Активна лиценца
33. Максимовић Марина Наст. предметне наставе – биологија, примењене науке
34. Сретеновић Слађана Наст. предметне наставе – историја Одговорно живљење у грађ. друштву
35. Нешић Драгана Наст. предметне наставе – дигитал. писменост Активна лиценца
36. Павловић Сњежана Стр.сарадник – соц. радник Активна лиценца
37. Петровић Љиљана Наст. разредне наставе Активна лиценца
38. Петровић Љиљана–проф Директор Активна лиценца
39. Поповић Љубица Наст. разредне настав Активна лиценца
40. Продановић Кристина Наст. предметне наставе – дигитал. писменост Активна лиценца
41. Радић Страхиња Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
42. Радоњић Светлана Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
43. Савић Драгана Помоћник директора Активна лиценца
44. Тешић Радован Стр. сарадник – андрагог Пријављен за  полагање испита за лиценцу
45. Шорић Емилија Наст. разредне наставе Активна лиценца
46. Младеновић Шана Стр. сарадник – библиотекар Активна лиценца
47. Томић Кристина Наст. предметне наставе – географија Одговорно живљење у грађ. друштву
48. Сибиновски Јасмина Наст. предметне наставе – енглески језик не
49. Васић Јелена Наст. предметне наставе – физика, примењене науке Пријављена за полагање испита за лиценцу
50. Јовић Биљана Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
51. Јовановић Душица Наст. предметне наставе – математика
52. Радибратовић Марија Наст. предметне наставе – српски језик
Бр. Презиме и Име Лиценца-Стручни испит
1. Анђелковић Тасић Софија Наст. предметне наставе – историја Активна  лиценца
2. Баловић Срђан Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
3. Бечејац Савковић Драгана Благајник Активна лиценца
4. Врањеш Марија Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
5. Вукас Милка Чистачица
6. Грбовић Гордана Чистачица
7. Грковић Ненад Секретар Активна лиценца
8. Дамјановић Бранка Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
9. Дрпић Тамара Наст. разредне наставе Активна лиценца
10. Ђоковић Мина Наст. разредне наставе Пријављена за  полагање испита за лиценцу
11. Ђујић Бурсаћ Марија Наст. предметне наставе – енглески јез. Активна лиценца
12. Ђукановић Јелена Наст. предметне наставе – географија Пријављена за  полагање испита за лиценцу
13. Ђурђев Јасмина Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
14. Бркић-Којић Здравка Наст. разредне наставе не
15. Зивговић Љубица Наст. предметне наставе – историја Активна лиценца
16. Илић Бранка Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
17. Васић-Јовановић Јелена Наст. предметне наставе – хемија не
18. Јоксимовић Светлана Референт за правне, кадровске и админ. послове
19. Кнежевић Цвијетић Слађана Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
20. Ковачевић Миле Домар
21. Којић Петар Наст. разредне наставе Пријављен за  полагање испита за лиценцу
22. Дамњанац Миранда Андраг. асистент
23. Копуновић Зора Наст. физике и хемије Активна лиценца
24. Краковић Вучић Наст. физике и хемије Активна лиценца
25. Краковић Марина Чистачица
26. Кртинић Шимуновић Гордана Наст. предметне наставе – дигитал. писменост Активна лиценца
27. Мајић Јелена Помоћник директора, наст. предметне наставе – енглески јез. Активна лиценца
28. Максимовић Јасмина Наст. предметне наставе – енглески јез. Пријављена за  полагање испита за лиценцу
29. Максић Гордана Дипл.економиста за финансијско-рачуновод. послове Активна лиценца
30. Марковић Јелена Наст. разредне наставе Активна лиценца
31. Матић Данијела Наст. разредне наставе Активна лиценца
32. Матовић Вукосава Наст. предметне наставе – биологија Активна лиценца
33. Младеновић Драгана Наст. предметне наставе – биологија Активна лиценца
34. Младеновић Стојан Наст. предметне наставе – историја и географија Активна лиценца
35. Нешић Драгана Наст. предметне наставе – дигитал. писменост Активна лиценца
36. Павловић Сњежана Стр.сарадник – соц. радник Активна лиценца
37. Петровић Љиљана Наст. разредне наставе Активна лиценца
38. Петровић Љиљана–проф Директор Активна лиценца
39. Поповић Љубица Наст. разредне настав Активна лиценца
40. Продановић Кристина Наст. предметне наставе – дигитал. писменост Активна лиценца
41. Радић Страхиња Наст. предметне наставе – математика Активна лиценца
42. Радоњић Светлана Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
43. Савић Драгана Помоћник директора Активна лиценца
44. Тешић Радован Стр. сарадник – андрагог Пријављен за  полагање испита за лиценцу
45. Шорић Емилија Наст. разредне наставе Активна лиценца
46. Младеновић Шана Стр. сарадник – библиотекар Активна лиценца
47. Протић Војкан Наст. предметне наставе – историја не
48. Сибиновски Јасмина Наст. предметне наставе – енглески језик не
49. Васић Јелена Наст. предметне наставе – физика, примењене науке Пријављена за полагање испита за лиценцу
50. Јовић Биљана Наст. предметне наставе – српски језик Активна лиценца
51. Јовановић Душица Наст. предметне наставе – математика
52. Максимовић Марина Наст. предметне наставе – биологија, примењене науке
53. Радибратовић Марија Наст. предметне наставе – српски језик
54. Сретеновић Слађана Наст. предметне наставе – историја Одговорно живљење у грађ. друштву
55. Томић Кристина Наст. предметне наставе – географија Одговорно живљење у грађ. друштву
56. Вукобрат Велимир Домар
57. Стевановић Соња Чистачица