О ШКОЛИ

Већ деценијама се трудимо да помогнемо свима Вама који из многобројних разлога нисте успели да завршите основну школу на време. Позовите нас и закорачите сигурним корацима у своју нову будућност.

Војводе Миленка бр. 33, Београд

011/2659290, 011/26-44-790

djurosalajsooo@gmail.com

ЕРАСМУСУС + KA1 пројекат мобилности- Oбразовање моћније од решетки (Education more powerrful than bars)

Фондација Темпус омогућила је спровођење Ерасмус+ КА1 пројекта мобилности Образовање моћније од решетки. Пројекат је подржан је и финансиран средствима ЕУ.

 

Еразмус+ је програм Европске уније је програм који обезбеђује финансирање пројеката мобилности и сарадње у областима високог, општег, стручног и образовања одраслих, као и у областима младих и спорта.

 

Фондација Темпус је задужена за спровођење Еразмус+ програма и њена улога је, између осталог, подршка свим установама и организацијама које се пријављују за пројекте у оквиру програма.

 

Више о Фондацији Темпус и Ерасмусплус пројектима можете сазнати на следећим линковима:
https://tempus.ac.rs/
https://erasmusplus.rs/

 

Реализацијом пројекта и имплементацијом исхода у свакодневни рад школе желимо да решимо конкретне изазове:

-унапређивање комуникације у методологији рада са осуђеним лицима на осетљиве теме и одржавање професионалне дистанце
-остваривање сарадње са специјалним педагогом у затворској установи ради прилагођавања садржаја индивидуалним потребама полазника
-усвајање нових наставних метода и облика рада: настава кроз игру, као и настава кроз игру уз употребу ИКТ – а у редовној настави.

 

Пројекат припада области образовања одралих са посебним акцентом на маргинализоване групе и осуђена лица, али верујемо да примери добре праксе, иновативних метода и примене ИКТ – а у настави, могу допринети и редовном образовању.

Надамо се да ћемо планираним резултатима пројекта: приручником за комуникацију са осуђеним лицима на осетљиве теме и приручником за учење кроз игру, као и дигиталним квизовима који ће бити јавно доступни, допринети ширењу иновативних метода и облика рада.

301478698435